Trädgårdstraktorer

Viktigt att notera att många av de åkbara trådgårdstraktorerna faktiskt är trafikförsäkringspliktiga. Därför är det väldigt viktigt att det finns en försäkring för dessa fordon om skada skulle inträffa. Detta gäller både vid brand eller stöld, men viktigast är att det finns en ansvarsförsäkring ifall man skadar en person, sig själv eller någon annans egendom.

Kontakta ert försäkringsbolag som har era övriga fordonsförsäkringar och teckna försäkringen nu, innan det händer något.

Läs mer om trafikförsäkringspliktiga fordon här.